Stichting Vrienden van Urk

Algemene informatie

Iedereen mag denken dat hij of zij misschien van Urker komaf is, wij durven het met u aan om na te gaan. Stuur ons een kopie van het huwelijksboekje van uw ouders en binnen vijf werkdagen zullen wij u informeren of u werkelijk een "Urreker" bent.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of bent u ge´ntresseerd in een persoon stuur dan een e-mail-berichte naar de co÷rdinator van de genealogische afdeling van de Stichting Vrienden van Urk: Henk Brouwer

Urk op zich is een plaats met een grote historie. Maar niet alleen Urk ook de personen uit en van Urk afkomstig hebben vaak een roemrucht verleden. Veel informatie is inmiddels achterhaald en ligt opgeslagen in het archief van het museum "het oude Raadhuis". Veel vrijwilligers en nog meer uren zijn hierin gaat zitten om dit alles te vergaren tot een bruikbare bron voor genealogisch onderzoek.

Voor belangstellenden voor genealogie is het museum elke tweede donderdag van de maand gratis geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

Op deze avond(en) is het Genealogisch archief opengested. In dit archief is te vinden de doop- en trouwboeken van de Hervormde Kerk (de voorloper van onze burgerlijke stand), Lidmatenregister, Tienjarentafels (deze werden om de tien jaar opgesteld om te weten wie waar woonde), het dienstbode register van Noord-Holland, kadastergegevens met daarin de eigenaars van de op Urk aanwezige onroerende goederen, verder zijn er honderden kopie┤s van testamenten, brieven van justitie en aktes die een veelvoud van gegevens bevatten.
Verder wordt er verschillende software getoond, welke gebruikt kan worden voor genealogish onderzoek. Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de opbouw van uw eigen "stamboom".

Elke tweede donderdag van de maand bent u welkom op onze inloopavonden


Voor meer schriftelijke informatie:
Stichting Vrienden van Urk, afdeling genealogie
Postbus 122
8320 AC URK
telefoon: (0527) 68 32 62
Bezoekadres van museum "het oude Raadhuis":
Wijk 2 - 2
8321 EP URK